Kalam

Tiga Tingkatan Adab

Ulama sufi Abu Ali ad Daqaq pernah berkata,” Dengan ketaatan seorang hamba sampai pada surga. Dengan adab seorang hamba sampai kepada ketaatan.” Dari perkataan itu,