Lelaki yang Selalu Takut Kepada Allah

Dikisahkan oleh Abu Hurairah bahwa zaman dulu ada seorang lelaki yang tidak pernah melakukan amal kebajikan sedikitpun selain hanya mengesakan Allah. Tatkala ajal sudah datang menjemput, ia kemudian mengundang kerabatnya. Setelah semua berkumpul, lelaki itu berwasiat kepada kerabatnya.

“ Wahai saudara-saudaraku bila aku mati hendaklah bakar jasadku. Setelah itu buanglah abu tersebut ke tengah laut pada waktu yang penuh angin,” katanya.  Tak lama setelah itu laki-laki tersebut meninggal kerabatnya memenuhi apa yang diinginkan lelaki tersebut.

Ketika ia berdiri di hadapan Allah SWT, ia ditanya,” Apa yang engkau bawa sebagai bekal ke hadapanku?”

“ Hanya ketakutan pada Mu Yaa Allah,” jawabnya.

Maka Allah kemudian mengampuni segala dosanya, padahal ia tidak mempunyai amal sedikitpun selain keimanan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Ibnu Mas’ud,”Hamba yang penuh dosa ttetapi selalu mengharap ampunan Tuhan, lebih baik daripada dari hamba yang selalu beribadah tetapi putus asa terhadap rahmat Tuhannya.”   ( Dikutip dari buku Kitab Usfuriyah : Kisah-Kisah Hikmah dari Lektur Pesantren)     

5 thoughts on “Lelaki yang Selalu Takut Kepada Allah”

  1. Pingback: Saat Rasulullah SAW Sampaikan Salam Kepada Orang Majusi - SufiNews.com

  2. Pingback: Saat Rasulullah SAW Sampaikan Salam Kepada Orang Majusi - Bagyanews.com

  3. Pingback: Saat Rasulullah SAW Sampaikan Salam Kepada Orang Majusi | www.kabarwarga.com

  4. Pingback: Saat Rasulullah SAW Sampaikan Salam Kepada Orang Majusi – santri.or.id

  5. Pingback: Tentang Para Sufi yang Memaknai Persahabatan » Pitutur ID

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bagikan:

Artikel Lain